AUDIT AZ, s.r.o.


Hlavní menu


Činnost společnosti

Vedení účetnictví, daňové evidence a účetní poradenství

Společnost poskytuje služby vedení účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Podle §1 tohoto zákona účetnictví vedou právnické osoby a zahraniční osoby, které na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, organizační složky státu a osoby podle vymezených podmínek v zákoně.

Společnost poskytuje služby vedení daňové evidence podle §7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby a další účetní jednotky, které nemají povinnost vést účetnictví.

Společnost dále poskytuje účetní poradenství. Činnost spočívá v průběžné kontrole účetnictví a daňové evidence a konkrétním účetním poradenství.

Cena za vedení účetnictví, daňové evidence a za účetní poradenství je smluvní.

AUDIT AZ, s.r.o., U Sopky 1880, 509 01 Nová Paka

© CIS, Complete Internet Services, tvorba www, seo optimalizace