AUDIT AZ, s.r.o.


Hlavní menu


Činnost společnosti

Daňové poradenství

Společnost poskytuje daňové poradenství podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Daňové poradenství zahrnuje poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Společnost provádí:

Daňové poradenství je vykonáváno na základě smlouvy mezi společností a klientem. Za službu daňového poradenství náleží společnosti odměna, jejíž výši si obě strany dohodnou. Daňové poradenství provádí daňový poradce zapsaný v seznamu daňových poradců.

Daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství.

AUDIT AZ, s.r.o., U Sopky 1880, 509 01 Nová Paka

© CIS, Complete Internet Services, tvorba www, seo optimalizace