AUDIT AZ, s.r.o.


Hlavní menu


Činnost společnosti

Auditorská činnost

Společnost zajišťuje auditorské služby podle zákona č. 254/2000 Sb, o auditorech.

Auditorskými službami se rozumí:

Auditorskou činnost provádí auditor zapsaný v seznamu auditorů. Autorské služby jsou poskytovány na základě smlouvy mezi klientem a naší společností. Cena za auditorské služby je smluvní.

Auditor i pracovníci auditora jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se účetní jednotky, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním auditorských služeb.

AUDIT AZ, s.r.o., U Sopky 1880, 509 01 Nová Paka

© CIS, Complete Internet Services, tvorba www, seo optimalizace